Wspomóż naszą Fundację

Prowadzenie Fundacji oraz realizowane przez nas działania i projekty wymagają wielu środków finansowych i dużgo nakładu pracy. Jeśli podoba ci się to, co robimy – możesz wspomóc naszą działalność. Każda pomoc się przyda!

Realizację naszych celów statutowych można wesprzeć na wiele sposobów:

1. Dokonując jednorazowych lub systematycznych wpłat na dowolną kwotę na konto Fundacji, (w tradycyjny sposób dokonując wpłaty w banku lub na poczcie) w tytule wpisując: „wpłata na cele statutowe fundacji” – dane do przelewu na dole.

– kiedy w tytule przelewu jest wskazany konkretny cel np. wpłata na działalność Szkoły Suki Biłgorajskiej – przeznaczamy pieniądze na ten cel, zgodnie z wolą darczyńcy
– kiedy w tytule przelewu nie ma wskazanego konkretnego celu np. wpłata na cele statutowe – przeznaczamy pieniądze na cele statutowe tj. na prowadzenie działań i funkcjonowanie fundacji.

2. Wpłacając darowiznę pieniężną na konto Fundacji

Darowizna i ulga podatkowa

Osoba fizyczna, która dokonała darowizny na rzecz organizacji, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku \ o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (organizacji pozarządowej), w związku z prowadzoną przez nią działalnością pożytku publicznego lub z przeznaczeniem na cele kultu religijnego, od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania może odliczyć wartość darowizny, nieprzekraczającą 6% tego dochodu. Odliczenie to dokonywane jest w rocznym zeznaniu podatkowym. W przypadku osób prawnych limit możliwego odliczenia wynosi 10% dochodu. Co istotne, odliczenia można dokonać w związku z darowizną dokonaną na rzecz wszystkich organizacji pozarządowych, a nie tylko organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego.

4. Nasza Fundacja z wielką radością podejmuje współpracę z firmami.

Osoby prawne mogą zostać naszymi sponsorami. Sponsoring może mieć charakter:
– jednorazowy w postaci wpłaty dowolnej kwoty pieniężnej na konto naszej Fundacji;
– stałej współpracy w postaci wspierania finansowego naszych projektów (również w formie rzeczowej)

W zamian za sponsoring Firma zostaje przyjęta w poczet naszych Sponsorów, a jej logo umieszczone na stronie internetowej naszej Fundacji. Ponadto Sponsorzy mają prawo reklamowania swojej firmy bądź produktów w naszych wydawnictwach, na prowadzonych przez nas stronach internetowych lub w czasie organizowanych przez nas imprez.

5. Kupując nasze wydawnictwa lub gadżety fundacyjne. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na wsparcie naszych działań.

DANE DO WPŁAT:

Fundacja Stara Doga
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 4/6/60
23-300 Janów Lubelski
Konto bankowe
Bank BGŻ BNP Paribas 25 2030 0045 1110 0000 0309 0560